کتاب موش و گربه

عنوانکتاب موش و گربه
گونهکتاب
شماره دسترسی٧١چ
پدیدآورندگانعبید زاكانی‌, عبیدالله
تاریخ تولد - وفات

- ٧٢٢ق

پدیدآورندگان همکارسید عرب,
ناشركتابفروشی ادیبه‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۳۲
تعداد صفحه١٦ ص
اندازه۱۲*۱۸س.م
پدیدآورندگان

طبع عبید زاکانی؛ ترسیم سید عرب‌

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, سید عرب‌, عبید زاکانی, عبیدالله عبید زاکانی‌, کتاب, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل