چند کلمه درباره زندگانی حسن مقدم

عنوانچند کلمه درباره زندگانی حسن مقدم
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانجنتی عطائی, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۶-

عنوان فرعیبمناسبت بیست و دومین سال درگذشت او "
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۷]-۲۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعجنتی، ابوالقاسم, سپیده فردا, سرگذشتنامه مستند, مقاله, مقدم، حسن
متن کامل

سرگذشتنامه ی کوتاهی از حسن مقدم، اشاره به فعالیت های او، آثاری که از او به جا مانده و روابطی که با نویسندگان و دانشمندان بزرگ داشته است.Adidas footwear | Men Nike Footwear