کاربرگه

Found 132 results
فیلترها: کلیدواژه is سرگذشتنامه مستند  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
حسین بن عب سینا, ابن سینا، حسین بن عبدالله, ابوعلی سینا / حجه الحق / شرف الملک / شیخ الرئیس, ش نویسنده. نوشته شده.
غ. د. رخشان, ابوعلی سینا کیست؟, ع. درخشان. پدیده, تهران, ص ۲۴ص, نوشته شده.
غ. د. رخشان, امام محمد غزالى کیست؟. پدیده, تهران, ص ۲۶ ص, نوشته شده.
غ. د. رخشان, بهزاد کیست ؟. پدیده, تهران, ص (۳۲)ص, نوشته شده.
حسین لعل, جامی. بی نا, بی جا, ص ۱۴ ص, نوشته شده.
عبدالرحمن بن احمد جامی, جامی، عبدالرحمن بن احمد, ش شاعر. نوشته شده.
محمود جواد پور, جوادی پور، محمود, ش نقاش. نوشته شده.
غ. د. رخشان, حافظ کیست؟. پدیده, تهران, ص ۴۴ص, نوشته شده.
جلال الدین فارسی, حضرت زینب. موسسه انتشارات آسیا, تهران, ص ۵۳ ص, نوشته شده.
غ. د. رخشان, خیام کیست ؟. پدیده, تهران, ص ۳۱ص, نوشته شده.
غ. د. رخشان, داریوش کبیر. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
عبیدالله عبید زاكانی‌, زاکانی، عبیدالله, عبید, ش شاعر / نویسنده. نوشته شده.
محمد زمان زمانی, زمانی، محمد زمان, ش نقاش. نوشته شده.
مصلح بن عبدالله سعدی, سعدی، مصلح بن عبدالله, ش شاعر. نوشته شده.
جمال الدین اسدآبادی, سید جمال الدین اسد آبادی, ش نویسنده. نوشته شده.
غ. د. رخشان, شاپور اول. پدیده, [تهران], ص ٢٢ص, نوشته شده.
محمد بن ابراهیم عطار, عطار، محمد بن ابراهیم, ش شاعر / نویسنده. نوشته شده.
کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی, عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر, ش نویسنده. نوشته شده.
امام ابوحا محمدغزالی, غزالی، امام ابوحامد محمد, ش نویسنده. نوشته شده.
ابوالقاسم فردوسی, فردوسی، ابوالقاسم, ش شاعر. نوشته شده.
قدسی قاضی نور, قاضی‌نور، قدسی, ش نويسنده. نوشته شده.
عایشه بنت الشاطى, قهرمان کربلا: زینب، دختر علی علیه ‏السلام. سعیدی، انتشارات مجله ماه نو, تهران, ص ١٤٤ ص, نوشته شده.
کتاب قصص الانبیاء, شامل احوالات کلیه پیغمبران از اول خلقت حضرت آدم (ع) تا خاتم پیغمبران. مطبوعاتی حسینی, تهران, ص ٦٤ ص, نوشته شده.
یحیی مافی, مافی، یحیی, ش مدیر مدرسه. نوشته شده.
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی, مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی, ش نویسنده. نوشته شده.
شمس الملوک مصاحب, مصاحب، شمس الملوک, ش مترجم/ نویسنده. نوشته شده.
نورالهدی منگنه, منگنه، نورالهدی, ش روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، نویسنده، آموزگار، شاعر، نویسنده. نوشته شده.
غ. د. رخشان, مولوی کیست ؟. پدیده, تهران, ص ٢٠ص, نوشته شده.
محمد بن محمد نصیرالدین طوسی, نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد, ش نویسنده. نوشته شده.
ن. کرویسکایا, ولادی‍م‍ی‍ر ای‍ل‍ی‍چ‌ ل‍ن‍ی‍ن‌. ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌، س‍ت‍اره‌, بی جا, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
احسان یارشاطر, یارشاطر، احسان, ش نویسنده. نوشته شده.
۱۳۸۹
محمد بهمن بیگی, بهمن بیگی، محمد, ش نویسنده/ آموزگار. ۱۳۸۹.
۱۳۸۱
چهر ه ها و کتابها : زهرا کیا (خانلری). کتاب هفته, ص ٢٣, ۱۳۸۱.
اردشیر نیکپور, نیکپور،‌ اردشیر, ش مترجم/ آموزگار. ۱۳۸۱.
۱۳۷۹
ابراهیم بنی احمد, بنی احمد، ابراهیم, ش نویسنده/ مدیر مدرسه/ مدیر مجله. ۱۳۷۹.
مهرانگیز منوچهریان, منوچهریان، مهرانگیز, ش وكیل/ نویسنده. ۱۳۷۹.
۱۳۷۶
محمد قاضی, قاضی، محمد, ش مترجم. ۱۳۷۶.