چرخهای ورزش مدارس ما دیربازیست زنگ زده

عنوانچرخهای ورزش مدارس ما دیربازیست زنگ زده
گونهمقاله
نویسندگانرفیعی, بیژن
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۴۸

شماره

س۳ ش۱۵۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۳-۵۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش و پرورش, بیژن رفیعی, جوانان امروز, مدرسه ها, مقاله, ورزش
متن کامل

بررسی طرح های اصولی برای دگرگونی ورزش در مدرسه ها و جلوگیری از کم رنگ شدن توجه به ورزش در مدرسه ها و جامعه.url clone | Klær Nike