کاربرگه

Found 33 results
فیلترها: کلیدواژه is ورزش  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
بیژن رفیعی, بررسی اصولی در کار ورزش مدارس (۳), انتخاب معاون پژوهش اولین قدم در راه سازندگی ". جوانان امروز, ص ۶۷, نوشته شده.
برف. بی تا, بی جا, ص ۲۴ص, نوشته شده.
تنیس بازی کودکان. نوشته شده.
ورزش. بی تا, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
ورزش (۲). ص ص٢, نوشته شده.
ورزش (۶). ص ص٦, نوشته شده.
ورزش (۷). ص ص٧, نوشته شده.
۱۳۵۷
جان جروم, اسکی. شرکت چاپ و نشر دانش نو, تهران, ص ١٠٤ص, ۱۳۵۷.
دیک مایلز, تنیس روی میز. شرکت چاپ و نشر دانش نو, تهران, ص ٩٥ص, ۱۳۵۷.
حسین معروفی, در مسجد سلیمان از ورزش نوجوانان خبری نیست. رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۷.
جیمز او. دان اوی, دو و میدانی - دوها. شرکت چاپ و نشر دانش نو, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۷.
فیل ووسام, فوتبال. شرکت چاپ و نشر دانش نو, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۷.
عطاء بهمنش, کشتی ورزش خاص بچه های جنوب تهران: پهلوان کوچولوها جانانه پیکار کرد. تماشا, ص ۱۰۷-۱۰۸, ۱۳۵۷.
بانی روبی سون, والیبال. شرکت چاپ و نشر دانش نو, تهران, ص ١٠٣ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
پیدایش ورزش. پدیده, تهران, ص ٢٧ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
تابستان و شنا. مکتب مام, ص ۸-۱۱, ۱۳۴۹.
ورزش اجباری برای بچه ها. مکتب مام, ص ۲۴-۲۶, ۱۳۴۹.
۱۳۴۳
طلعت فرخنده و براهنی, مطالعه وضع موجود دبستانهای تبریز. دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات, تبریز, ص ۹۵ص., ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روم‍ن‍دی‌ ن‍ون‍ه‍الان‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌, تهران, ص ۴۱ ص, ۱۳۳۹.
۱۳۱۳
اخبار معارفی : جشن ورزش دبیرستان دارالفنون. تعلیم و تربیت, ص ۱۱۲-۱۱۴, ۱۳۱۳.
۱۳۰۶
حسین پیرنیا, قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده. تعلیم و تربیت, ص ۳۳۷, ۱۳۰۶.
۱۳۰۳
عفت الملوک خواجه نوری, لزوم ورزش. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۵۰-۵۲, ۱۳۰۳.