پ‍رورش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در ‌اطف‍‍ال‌

عنوانپ‍رورش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در ‌اطف‍‍ال‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٠٧٦
پدیدآورندگانفاستر, کنستانس جی.
پدیدآورندگان همکارمصاحب, شمس الملوک
عنوان دیگر

عنوان اصلى: [ Developing responsibility in children (Better living booklets ]

ناشرص‍فیعلیشاه
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۸۰ص‌
پدیدآورندگان

کنستانس ج. فاستر؛ ترجمه شمس الملوک مصاحب

موضوعادبیات ترجمه, تربیت کودک, خانواده, روانشناسی کودک, شمس الملوک مصاحب, صفیعلیشاه, کتاب, کنستانس ج فاستر, کنستانس ج. فاستر
عنوان کوتاهس‍ل‍س‍ل‍ه‌ ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ ف‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ‌اطف‍‍ال‌ ‌از طری‍ق‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌؛ ۹
متن کامل

تقویت حس مسئولیت در کودکان از راه روان شناسی، شامل: مسئولیت شناسی؛ تشخیص موقع مناسب، پاداش و تنبیه و نتیجه ى فشار زیاد بر روح و جسم کودکان.spy offers | Autres