کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is شمس الملوک مصاحب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۰
فرانسس هاجسن برنت, باغ اسرارآمیز. نشراندیشه، فرانكلین, تهران، نیویورك, ص ٣٣٨ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۷
قصه های برگزیده: از هزار و یکشب. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۲ج, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
شمس الملوک مصاحب, ساز و آواز شهر هرت. کیهان بچه ها, ص ۳۰-[۳۴], ۱۳۳۶.
۱۳۳۱
شمس الملوک مصاحب, چند سطر راجع به تعلیمات روستائی در کانادا. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۲۹-۱۳۶, ۱۳۳۱.