پسرک جنگلی

عنوانپسرک جنگلی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٣٨ک
پدیدآورندگانکیپلینگ, رادیرد
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٥-١٩٣٦

پدیدآورندگان همکاردیسنی, والت, دانیا, محمد تقی
عنوان فرعی(مجموعه داستان)
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [The Jungle Book]

ناشردنیای کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٢٧ص
اندازه٨/١٦*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

اقتباس و تلخیص والت دیسنی؛ ترجمه محمدتقی دانیا

موضوعادبیات ترجمه, دنیای کتاب, رادیرد کیپلینگ, فانتزی انگلیسی, فانتزی جانوری, کتاب, مجموعه ها, محمدتقی دانیا, والت دیسنی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٥ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل: پسرک جنگلى؛ میکى به گردش مى رود؛ موگلى و میمونها؛ و...Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020