کاربرگه

Found 22 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی انگلیسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجایب. انتشارات بی‏تا، قصه‏گو, تهران, ص [۲۲] ص, نوشته شده.
میکائیل فورمن, دای‍ن‍وس‍وره‍ا. ک‍ت‍ی‍ب‍ه, بی جا, ص ۳۵ص‌, نوشته شده.
جاناتان سویفت, مسافرتهای گولی‏ور. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۸۹ ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
تد هیوز, آدم آهنى. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۹۲ص, ۱۳۵۵.
رولد دال, انگشت سحرآمیز. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ٤٥ص, ۱۳۵۵.
هیو جان لافتینگ, دکتر دولیتل. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ١٠٤ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
رادیرد کیپلینگ, پسرک جنگلی, (مجموعه داستان). دنیای کتاب, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
جان کریستوفر, برکه‏ ى آتش. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ٢٣٥ص, ۱۳۵۳.
ایان فلمینگ, چیتی چیتی بنگ بنگ. پديده، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۳ص, ۱۳۵۳.
جان کریستوفر, شهر طلا و سرب. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۱۴ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
بل لوئیز رابينسون, آرت‍ورش‍اه‌ و ب‍ه‍ادران‌ م‍ی‍زگ‍رد. ن‍ی‍ل‌؛ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۸۸ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجائب. [حسن هنرمندی], تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
ادوارد پاگرام, آقای هیچکس. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص [٣٠] ص, ۱۳۴۹.
آلن گارنر, الیدور. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۲۱۰ ص, ۱۳۴۹.
جاناتان سویفت, سفرهای گالیور. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ ص, ۱۳۴۹.
کلایو استیپلز لوئیس, شیر و جادوگر. اميركبير، فرانکلين, تهران, ص ١٩٣ ص, ۱۳۴۹.
جان کریستوفر, کوههای سفید. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٨ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
پاملا تراورز, مرى پاپینز. اميركبير، فرانكلين, تهران‌, ص ١٠٢ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین عجائب. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۴۶.
هربرت جورج ولز, ماشین زمان. کتابهای جیبی, تهران, ص ١٧٦ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
آرتور شاه و دلاوران میز گرد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ ص, ۱۳۴۴.