پایان دنیا

عنوانپایان دنیا
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٨٨ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
ناشرفروغی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه۲۷۲ص
اندازه٥/١٦*٥/١١ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, داستان علمی- تخیلی, داستان فرانسوی, ژول ورن, عنایت الله شکیباپور, فروغی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٧
متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: درقرن بیست و نهم روزنامه یک آمریکائى در سال ۲۸۸۹؛ سرنوشت ژان مورآنس؛ در جستجوی سرزمین آدم؛ و....trace affiliate link | jordan Release Dates