کاربرگه

Found 36 results
فیلترها: پدیدآورنده is ژول ورن  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ژول ورن, جزیره اسرارآمیز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص ٤٥ ص, نوشته شده.
ژول ورن, جزیره ای در آتش. کتابفروشی فخر رازی, تهران, ص ٢٤٨ ص, نوشته شده.
ژول ورن, جنگلهای تاریک آمازون. غزالی, بی جا, ص ٢١٩ص, نوشته شده.
ژول ورن, جهانگرد گم شده. موسسه ادبی امید, تهران, ص ٧ج, نوشته شده.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
ژول ورن, سیاره سرگردان. فروغی, تهران, ص ٣٢٧ ص, نوشته شده.
ژول ورن, شجاعان در اعماق زمین. اکباتان, تهران, ص ٤٦ص, نوشته شده.
ژول ورن, شورش. عارف, بی جا, ص ٢٩٥ص, نوشته شده.
ژول ورن, صاحب دنیا. شهریار, بی ج, ص ٢٤٠ص, نوشته شده.
ژول ورن, فانوس دریایی. دنیای کتاب, بی جا, ص ٢١٣ص, نوشته شده.
ژول ورن, فرزندان کاپتین گرانت. گوتمبرگ, بی جا, ص ٧١٢ص, نوشته شده.
ژول ورن, گردش به دور ماه. مجله ماه نو, بی جا, ص ١٦٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. اقبال, تهران, ص ١٣٧ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
ژول ورن, زیر زمین اژدها. غزالی, تهران, ص ٢٢٠ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
ژول ورن, اشعه سبز. سعیدی, تهران, ص ١٨٣ص, ۱۳۵۵.
ژول ورن, بیست هزار فرسنگ زیر دریا. اقبال, تهران, ص ١٦٢ ص, ۱۳۵۵.
ژول ورن, جزیره ای در آتش. غزالی, تهران, ص ٢٤٨ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
ژول ورن, ۵ هفته در بالن. غزالی, تهران, ص ٢٤٧ ص, ۱۳۵۴.
ژول ورن, شانس بزرگ. فروغی, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
ژول ورن, بیست هزار فرسنگ زیر دریا. اشراقی, تهرا, ص ٣٥٦ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر, تهران, ص ۲۷۹ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۷
ژول ورن, پایان دنیا. فروغی, تهران, ص ۲۷۲ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, تونل زیر دریائی. فروغی, تهران, ص ٢٩٦ ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, جزیره اسرارآمیز. میر (گوتمبرگ), تهران, ص ٦٧٩ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٥ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
ژول ورن, بیست هزار فرسنگ زیر دریاها. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران‌, ص ۲ج, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. نیل, [تهران], ص ١٨١ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۰
ژول ورن, مسافرت به ماه‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۰.
۱۳۳۷
ژول ورن, از زمین تا کره ماه. بنگاه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٣٦ص, ۱۳۳۷.
ژول ورن, مسافرت بمرکز زمین. گلشایی, تهرا, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳٣٧ص‌, ۱۳۳۶.
ژول ورن, سفر هشتاد روزه بدور دنیا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٨ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
ژول ورن, جزیره اسرار آمیز. گوتمبرگ, تهران, ص ١٤ج, ۱۳۳۵.
ژول ورن, سفر هشتاد روز دور دنیا, سیاحتی - علمی- اجتماعی - قهرمانی. بریانی, تهرا, ص ٦٣ ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
ژول ورن, میشل استروگف‌. اقبال و شركاء, تهران‌, ص ۲۹۵ص, ۱۳۳۴.
۱۳۱۹
ژول ورن, الماسپاره. مروج, تهران, ص ١٦٧ص, ۱۳۱۹.