کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is فروغی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
زن دانا, داستانی از کشور هندوستان. فروغی, بی جا, ص ٣٩ص, نوشته شده.
ژول ورن, سیاره سرگردان. فروغی, تهران, ص ٣٢٧ ص, نوشته شده.
قصر عاج, داستانی از کشور تونس. فروغی, بی جا, ص ٤٠ص, نوشته شده.
کتاب جادو, داستانی از کشور لوکزامبورک. فروغی, تهران, ص ٣٩ص, نوشته شده.
هدیه عجیب, داستانی از کشور آلمان. فروغی, بی جا, ص ٤٣ص, نوشته شده.
۱۳۵۵
نازک نارنجی, شامل چندین داستان و لطیفه و کاریکاتور خنده دار برای کودکان و نوجوانان. فروغی, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
عنایت الله شکیباپور, اص‍ول‌ ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ و ان‍ش‍اء ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌, ب‍وی‍ژه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا ودان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ا. فروغی, تهران, ص ۲۲۹ص‌, ۱۳۵۴.
ژول ورن, شانس بزرگ. فروغی, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۱
خاله گردن دراز, شامل چندین داستان و لطیفه و کاریکاتور خنده دار برای کودکان و نوجوانان. فروغی, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۵۱.
احمد سعیدی خوزی, ملا و بوقش, مجموعه ای از بهترین لطیفه های منتشر شده ملانصرالدین. فروغی, تهران, ص ١٠٠ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۳
راب‍ی‍ن‌ ه‍ود. فروغي, تهران, ص ۳۶ص‌, ۱۳۴۳.