هدف از برنامه های مسابقه ی گروههای موسیقی تهران

عنوانهدف از برنامه های مسابقه ی گروههای موسیقی تهران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانقراچه داغی, شیدا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
موضوعقراچه داغی، شیدا, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, موسیقی
متن کامل

گزارشی از فعالیت های گروه موسیقی کانون، مشکلاتی که با آن مواجه بوده اند و پیشرفت هایی که داشته اند.Running Sneakers Store | 『アディダス』に分類された記事一覧