کاربرگه

Found 19 results
فیلترها: کلیدواژه is موسیقی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
سرودها و ترانه ها, مخصوص سال دوم دبستان. اداره کل امور تربیتی، وزارت آموزش و پرورش, بی جا, ص ٢٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
گفتگو. پیک معلم و خانواده, ص ٤٢-٤٧, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
آموزش کودکان در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان. ۱۳۵۱.
دانش آموزان مدرسه‌ی ایران- سویس. ۱۳۵۱.
احمدرضا احمدی, شعرها ارف. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۴, ۱۳۵۱.
عزیز پرهیخته, نغمه های کودک. بی نا, بی جا, ص ٤٠ص, ۱۳۵۱.
شیدا قراچه داغی, هدف از برنامه های مسابقه ی گروههای موسیقی تهران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
شیدا قراچه داغی, آموزش موسیقی در کتابخانه های کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۴], ۱۳۵۰.
هنر و کودک. پیک معلم و خانواده, ص ۸۳-۸۵, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
نغمه های کودک. هنرستان عالی موسیقی ملی, بی جا, ص ٢٣ص, ۱۳۴۶.
۱۳۱۷
اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی : اداره معارف و اوقاف. تعلیم و تربیت, ص ۱۱۰-۱۱۱, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
علی اصغر حکمت, اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, برنامه سرود و موسیقی دبستان ها. تعلیم و تربیت, ص [۴۹۱]-۴۹۲, ۱۳۱۶.
روح الله خالقی, سرودهای دبستان, گفتار شاعران پیشین. شرکت کانون کتاب, تهران, ص ۲۳ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
علی اصغر حکمت, اداره کل انطباعات. اداره معارف. تعلیم و تربیت, ص [۳۲۱]-۳۲۵, ۱۳۱۵.
تأثیر موسیقی. تعلیم و تربیت, ص ۳۶۹, ۱۳۱۵.