نهضت مدارس جدید

عنواننهضت مدارس جدید
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٧٩٥
نویسندگانپل, فولکیه،
تاریخ تولد - وفات

١٨٩٣-

عنوان فرعیاولین موسسین کودکستانها که بودند ؟ "
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

مهر ١٣٣٢

شماره

س ١ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤-١٣
موضوعآموزش پیش دبستان, سپیده فردا, سرگذشتنامه, فروبل، فردریک, فولکیه، پل, كودكستان ها, ماریا مونته سوری, مقاله
متن کامل

شرح حال، نظریه ها و فعالیت های دو تن از نخستین پایه گذاران مراکز پیش دبستانی در جهان، فردریک فروبل، دانشمند آلمانی و ماریا مونته سوری پزشک و روانشناس ایتالیایی.latest Running | Nike sneakers