نمایشگاه کتاب بولونی : کتاب برنده

عنواننمایشگاه کتاب بولونی : کتاب برنده
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳، ۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعجایزه ها, دادخواه، بهمن, شعرهایی برای کودکان (کتاب), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

اعلام برپایی نمایشگاه کتاب بولونی، حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این نمایشگاه و برنده شدن کتاب «شعرهایی برای کودکان» در نمایشگاه. این کتاب از انتشارات کانون است و تصویرگری آن را بهمن دادخواه انجام داده است.Sports brands | Releases Nike Shoes