نظرآزمایی : کتابهای درسی

عنواننظرآزمایی : کتابهای درسی
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۹–۱۳۵۹

ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

بهار ۱۳۳۸

شماره

س ۲ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲- ۱۳
موضوعحكمت، علی اصغر, راهنمای کتاب, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

بهترین راه برای بهسازی وضعیت کتاب‌های درسی، آزاد گذاشتن تالیف و چاپ آن‌هاست تا افراد بتوانند در این زمینه به رقابت بپردازند. البته مسئولان وزارت فرهنگ هم باید این کتاب‌ها را به دقت مطالعه کنند تا با برنامه‌‌ی مصوب آن سازگار باشد، همچنین باید بر چاپ و کیفیت آن‌ها نظارت داشته باشند.Nike Sneakers | Sneakers