نخستین روز کودک در کودکستان

عنواننخستین روز کودک در کودکستان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤١٥٩
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ١٣٣٦

شماره

س ٢٧ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٧-٣٢
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش پیش دبستان, آموزش و پرورش, كودكستان ها, مربیان, مقاله
متن کامل

مجموعه پیشنهادهایی برای آموزش رفتار و تنظیم برنامه های مربیان کودکستان در برخورد با کودکان و گرفتن بازخورد مناسب از آن ها.Running Sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp