کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is مربیان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۷
تدریس در کودکستان ها موقوف. آیندگان, ص ۱۲, ۱۳۴۷.
۱۳۴۴
خبرهای فرهنگی : کلاس تربیت مربی کودک. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۷۹, ۱۳۴۴.
۱۳۳۷
فضل الله جهان آرا, مربی کودکستان. معلم, ص ١٢-١٧, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
نخستین روز کودک در کودکستان. آموزش و پرورش, ص ٢٧-٣٢, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
مقررات مربوط باداره امور کودکستانها. آموزش و پرورش, ص ٩٠٢-٩٠٥, ۱۳۳۵.