م‍ی‌ ف‍ی‌ در ب‍رف‌

عنوانم‍ی‌ ف‍ی‌ در ب‍رف‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۴۵۴ک
پدیدآورندگانب‍رون‍ا, دیک‌
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۷-

پدیدآورندگان همکارسپیده,
عنوان دیگر

عنوان اصلي: miffy in the snow

ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه(۲۸)ص‌
اندازه۱۵*۱۵س.م
پدیدآورندگان

از دی‍ک‌ ب‍رون‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍پ‍ی‍ده‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های هلندی, افسانه های نو, پدیده, دی‍ک‌ ب‍رون‍ا, دیک‌ ب‍رون‍ا, س‍پ‍ی‍ده‌, کتاب, کتاب تصویری
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۴۰ريال

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

می فی، خرگوش کوچولو هنگام برف بازى پرنده‌ی کوچکى را دید که از سرما یخ کرده است. می فی براى پرنده خانه می‌سازد. شب هنگام از پنجره به باغ پوشیده از برف و لانه ی پرنده نگاه می‌کند و فریاد می‌زند:"پرنده کوچک فردا با تو بازى خواهم کرد".Nike Sneakers Store | Sneakers