میمون زیرک

عنوانمیمون زیرک
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٨٣ک
پدیدآورندگان همکارفرهاد,
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه٣/١٤*٢/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه فرهاد

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, داستان جانوری, فرهاد, کتاب, مجموعه ها, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهداستانهای زمردی؛ ٢٨
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: میمون زرنگ؛ گاو وحشى؛ روباه حیله‏گر و خرس احمق (نوشته مینا معراج محمدی)؛ و...