موش کور صحرایى

عنوانموش کور صحرایى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٩ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[۲۴] ص
اندازه٥/١٣*٨/١٣س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ نقاشی از استوکس می؛ ترجمه افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ٨
متن کامل

جغد، معلم مدرسه بیمار مى‌شود. خانم خرگوش از موش کور و همسرش مى‌خواهد تا زمان بهبودى اش به جاى او به جانوران درس بدهند.Adidas footwear | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov