ملکه برفها

عنوانملکه برفها
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٥٢ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارآقاسی, گیورگیس
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

از هانس کریستین آندرسن؛ ترجمه گ - آقاسی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, پدیده, کتاب, گ - آقاسی, هانس کریستین آندرسن
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٨٠ ریال

متن کامل

"کى"با جادوى ملکه برف‌ها گذشته را فراموش مى‌کند."گردا"دوست و همبازى اش با تحمل سختى و رنج زیاد، او را نجات مى‌دهد.url clone | Men's Footwear