مخمس موش و گربه

عنوانمخمس موش و گربه
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٠چ
پدیدآورندگانعبید زاكانی‌, عبیدالله
تاریخ تولد - وفات

- ٧٧٢ق

پدیدآورندگان همکارخوانسارى, حبیب‏الله, خوانسارى, محمد اسمعی
ناشرمطبعه خوانساری
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ ص
اندازه۱۷*۱۱ س.م
پدیدآورندگان

كاتب محمد اسمعیل خوانسارى؛ سفارش دهنده حبیب‏الله خوانسارى

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, حبیب‏الله خوانسارى, عبید الله عبید زاکانی, کتاب, محمد اسمعیل خوانسارى, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل