متن کامل سخنرانی سرکار خانم امیرارجمند در موسسه ی علوم عالی ارتباطات

عنوانمتن کامل سخنرانی سرکار خانم امیرارجمند در موسسه ی علوم عالی ارتباطات
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامیرارجمند, لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۷-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۲۹ اسفند ۱۳۴۹

شماره

دوره سوم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷-۹]
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

متن سخنرانی لیلی امیر ارجمند درباره ی معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در آن به سازمان کتابخانه ها، کتابخانه ها یا مراکز فرهنگی کانون، مرکز انتشارات و فستیوال فیلم پرداخته است.affiliate link trace | Nike Air Max 270