کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: پدیدآورنده is لیلی امیرارجمند  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
داودالله وردی نیک, مقدم, فریدون معز, و امیرارجمند, لیلی, فیلمشناسی تحلیلی فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ١٠١ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
هانری بوسکو, پسر و رود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۱۲۹ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
لیلی امیرارجمند, گسترش فرهنگ در شهرها و روستاها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۳.
لیلی امیرارجمند, مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از گذشته و آینده سخن می گوید, در هر روستا یک کتابخانه دایر می کنیم ". آیندگان, ص ۵-۸, ۱۳۵۳.
۱۳۴۸
لیلی امیرارجمند, کتاب فقط حرکت ، منشاء و پایه ی ارزشمندی است برای تمام فعالیت ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
لیلی امیرارجمند, داستانسرای برای کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٧, ۱۳۴۷.
لیلی امیرارجمند, فیلم استریپ. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٨, ۱۳۴۷.
لیلی امیرارجمند, گزارش گشایش کتابخانه پارک فرح. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نشریه داخلی), ص ٢, ۱۳۴۷.