فلسطین، فلسطین وطن مقدس من

عنوانفلسطین، فلسطین وطن مقدس من
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٧٧ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

عنوان فرعیقصه ای براى نوجوانان و "يك مقدمه"
ناشرسرود؛ نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات قفنوس
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۳۸ ص
اندازه٥/٢١*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

داريوش عباداللهی

موضوعادبیات تالیف, داریوش عباداللهی واحد, داريوش عباداللهی, داستان تاریخی, داستان جنگ, داستان فارسی, کتاب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٤٠ ريال

تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

نیروهاى اسراییلى شهر "دیریاسین" را محاصره کرده اند. شمار اندکی از جوانان به دروازه های شمالی و غربی شهر مى‌روند تا از شهر خود دفاع کنند، اما در برابر سپاه دشمن و تجهیزات آنها تاب مقاومت از دست مى‌دهند. آنها به پیشنهاد نیروهای اسراییلی تسلیم مى‌شوند تا شهرشان سالم بماند، اما نیروهای اسراییلی شهر را با خاک یکسان مى‌کنند. در کتاب تاریخ مختصری از فلسطین نیز آمده است.Adidas shoes | Nike SB