فارسی،‌ محسن

عنوانفارسی،‌ محسن
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانفارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۹- ۱۳۶۶

شهرتآفرین
سال آغاز۱۳۶۶
زبان انتشارفارسی
نقشنویسنده/ مترجم/ قصه گو ⁄ روزنامه نگار
موضوعروزنامه نگار, سرگذشتنامه, قصه گو, مترجم, محسن فارسی, نویسنده
تاریخ نشر

۱۲۹۹- ۱۳۶۶

متن کامل

محسن فارسی در سال ۱۲۹۹ش. در عراق زاده شد. پدر او «محمد سعید فارسی»، از روحانیون مبارز عراق و از مخالفان عثمانی‌ها و وهابی‌ها بود. او کتاب‌هایی نیز در زمینه حکمت و فلسفه نگاشت که دولت عراق اجازه‌ی انتشار آن‌ها را نداد و «محمد سعید فارسی» را نخست به هند و سپس به ایران تبعید کرد. پس از درگذشت «محمد سعید فارسی» سرپرستی محسن فارسی و برادرانش به عموی آن‌ها واگذار شد. محسن‌فارسی دوره‌ی دبستان را در دبستان «حسینی» عراق که عمویش بنیان‌گذار و مدیر آن بود، گذراند. سپس به دبیرستان ایرانی «شرافت» بغداد رفت و با پایان دوره‌ی دبیرستان به تنهایی به ایران آمد و زندگی را در تهران آغاز کرد. در دانشسرای مقدماتی درس خواند. سپس ...bridgemedia | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp