کاربرگه

Found 33 results
فیلترها: کلیدواژه is مترجم  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عبدالله بن مقفع, ابن مقفع ، عبدالله بن دادویه, ش نویسنده / مترجم. نوشته شده.
محمد رضا جعفری, جعفری، محمد رضا, ش مترجم، سرپرست كتاب‌هاي طلا‌يي در انتشارات اميركبير. نوشته شده.
اسماعیل سعادت, سعادت، اسماعیل, ش نویسنده، مترجم، سردبير پيك دانش‌آموز و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك. نوشته شده.
امین فقیری, فقیری، امین, ش نویسنده. نوشته شده.
لیلی گلستان, گلستان، لیلی, ش مترجم،مسئول برنامه كودك تلويزيون و برنامه‌های ادبی نوجوان در راديو و تلويزيون. نوشته شده.
محمد قاضی. نوشته شده.
شمس الملوک مصاحب, مصاحب، شمس الملوک, ش مترجم/ نویسنده. نوشته شده.
فرزانه منصوری تهرانی مقدم (ابراهیمی), منصوری تهرانی مقدم، فرزانه, ش مترجم، آموزگار. نوشته شده.
محمد نژد جوادی پور, نژد جوادی پور، محمد, ش مترجم، نويسنده. نوشته شده.
مهراندخت همرنگ (گلستانی), همرنگ، مهراندخت. نوشته شده.
۱۳۸۷
نادر ابراهیمی, ابراهیمی قاجار کرمانی، نادر, نادر ابراهيمي, ش نويسنده، مترجم،‌ ويراستار و كارشناس ادبيات كودكان، نقاش. ۱۳۸۷.
۱۳۸۶
محسن رمضانی, رمضانی، محسن, ش نويسنده، مترجم، مدير اتشارات پديده. ۱۳۸۶.
۱۳۸۱
اردشیر نیکپور, نیکپور،‌ اردشیر, ش مترجم/ آموزگار. ۱۳۸۱.
۱۳۷۹
احمد شاملو, شاملو،‌ احمد, ش شاعر/ نویسنده/ مترجم / روزنامه نگار. ۱۳۷۹.
۱۳۷۶
محمد قاضی, قاضی، محمد, ش مترجم. ۱۳۷۶.
۱۳۷۳
مهرداد بهار, بهار، مهرداد, ش نويسنده، مترجم. ۱۳۷۳.
۱۳۷۰
ایرج جهانشاهی, جهانشاهی قاجار، ایرج, ش آموزگار، نويسنده، مترجم، ويراستار و مدير نشريه هاي پيك. ۱۳۷۰.
۱۳۶۶
مهری آهی, آهی، مهری, ش مترجم. ۱۳۶۶.
بدرالملوک تکین, تکین، بدرالملوک, بامداد, ش نویسنده/‌ مترجم. ۱۳۶۶.
محسن فارسی, فارسی،‌ محسن, آفرین, ش نویسنده/ مترجم/ قصه گو ⁄ روزنامه نگار. ۱۳۶۶.
۱۳۶۳
حسین گل گلاب, گل گلاب، حسین, ش شاعر/ نویسنده/ مترجم. ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
علی اصغر حکمت, حکمت، علی اصغر, ش شاعر/ مترجم. ۱۳۵۹.
۱۳۵۴
روحی ارباب, ارباب، روحی, ش مترجم. ۱۳۵۴.
نسرین‌دخت خراسانی و آهی (ایمن), لیلی, نویسندگان و مترجمان کتابهای کودکان و نوجوانان در عصر پهلوی, ش كتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۴.
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, بهرنگی، صمد, ش نويسنده، مترجم، آموزگار. ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
جبار باغچه بان, عسگرزاده، جبار (باغچه بان), جبار باغچه‌بان, ش بنیان‌گذار آموزش ناشنوایان/ نویسنده/ شاعر/ مترجم/روزنامه نگار/آموزگار. ۱۳۴۵.
۱۳۳۵
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, صنیع السلطنه، ابراهیم بن احمد, عکاسباشی، معتمدالسلطان، حضور همایون, ش عکاس/ مترجم. ۱۳۳۵.
۱۳۲۳
خلیل ثقفی (اعلم الدوله), ثقفی، خلیل, اعلم الدوله, ش نویسنده /‌ مترجم. ۱۳۲۳.
۱۳۱۶
یوسف اعتصامی, اعتصامی، یوسف, اعتصام دفتر/ اعتصام الملك آشتياني/ آشتياني، يوسف, ش نویسنده/ مترجم. ۱۳۱۶.
محمد طاهر میرزا, محمد طاهر میرزا, ش نویسنده /‌ مترجم زبان‌های شرقی. ۱۳۱۶.
۱۲۸۶
محمد حسین فروغی, فروغی، محمد حسین, ادیب / فروغی /ذکاء الملک / میرزا فروغی, ش روزنامه نگار / نویسنده / مترجم / سیاستمدار. ۱۲۸۶.
۱۲۵۷
فتحعلی آخوندزاده, آخوندزاده، فتحعلی, میرزا، آخوندوف, ش مترجم زبان‌های شرقی. ۱۲۵۷.