کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is منظومه دینی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا, زهر دادن مامون بحضرت رضا علیه ‏السلام. کتابفروشی دانش, مشهد, ص ١٦ ص, نوشته شده.
عاشق شدن دختر مصرى بجناب على‏اکبر علیه‏ السلام و شهادت آنجناب. كتابفروشى فردوسى، کتبه رضوان, بی جا, ص ۱٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
محمد حسین عباسپور تمیجانی, ای توانای مهربان. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, [تهران], ص ٢٩ص, ۱۳۵۶.
۱۳۱۴
مناجات‏نامه و توبه‏ نامه که در سحرها بخوانند. مطبعه علمى, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۱۴.
۱۳۰۵
مناجات پیرمرد خارکش. مطبع محمدى, شیراز, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
۱۲۹۷
حکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد. مطبعه آقا میرزا على‏اصغر, طهران, ص ۱٦ ص, ۱۲۹۷.
۱۲۸۱
شکر طعام. مطبعه میرزا على ‏اصغر, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۶۷
داستان شیخ صنعان رحمة اللّه. بی نا, بی جا, ص ۳۸ ص, ۱۲۶۷.