شهر ۷۰۰ تا کلاغ

عنوانشهر ۷۰۰ تا کلاغ
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٦٣ک
پدیدآورندگاننوری زاده, مرتضی
ناشر[خانه پخش کتاب]
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده مرتضی نوری زاده

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, خانه پخش کتاب, کتاب, مرتضی نوری زاده, منظومه داستانی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٢٥ ریال

تیراژ١٥٠٠٠ن
متن کامل

کلاغ ها رهبری برای خود انتخاب می کنند و بر کلاغ های زورگو پیروز می شوند.Running Sneakers Store | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov