ری‍ش‌ ‌آب‍‍ی‌

عنوانری‍ش‌ ‌آب‍‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٥ک
پدیدآورندگانپ‍رو, ش‍‍ارل‌
تاریخ تولد - وفات

۱۶۲۸-۱۷۰۳

پدیدآورندگان همکاردوره, گوستاو, روح‍‍ی‌‌ارب‍‍اب,
عنوان فرعید‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [ La Barbe Bleue]

ناشرگ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه١۴ص‌
اندازه۵/١۶*۲۴س.م
پدیدآورندگان

ب‍ق‍ل‍م‌ ش‍‍ارل‌ پ‍رو؛ [تصويرگر گوستاو دوره]؛ ترج‍م‍ه‌ روح‍‍ی‌‌ارب‍‍اب

موضوعادبیات ترجمه, افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی, روحی ارباب, روح‍‍ی‌‌ارب‍‍اب, ش‍‍ارل‌ پ‍رو, کتاب, گوتنبرگ, گوستاو دوره
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

عنوان کوتاهد‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌؛ ۷
متن کامل

هیچ کس به سبب زشتى چهره و ریش آبی اش، حاضر نبود با ریش آبی ازدواج کند. سرانجام دخترى می پذیرد که همسر او بشود. روزى ریش آبى تصمیم می گیرد به مسافرت برود. کلید تمام اتاق‌های خانه را به همسرش می دهد و می گوید که در قصر اتاقى است که هیچ کس نباید به آن وارد شود. دختر که کنجکاو شده است، تصمیم می گیرد به اتاق برود. در اتاق، جسد چند زن افتاده است. دختر بسیار می ترسد و کلید اتاق روى زمین می افتد و خونى می شود. او هر چه می کوشد نمی تواند خون را از روى کلید پاک بکند. وقتى ریش آبى از سفر می آید و کلیدها را می بیند، می فهمد که دختر وارد اتاق ممنوع شده است. می خواهد او را بکشد که برادران دختر به کمکش می آیند.bridgemedia | Men's Sneakers