رویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۱. باغچه بان

عنوانرویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۱. باغچه بان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعباغچه بان، جبار, سرگذشتنامه مستند, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابشناسی, مقاله, یادبودها
متن کامل

برگزاری مراسم بزرگداشت جبار باغچه بان در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت ششم آذر که زاد روز اوست با حضور ثمین و ثمینه باغچه بان در دو مراسم. در ادامه متن کوتاهی در معرفی باغچه بان، خدماتش و آثاری که از او به جا مانده است، ارائه شده است.latest Nike Sneakers | Nike