کاربرگه

Found 44 results
فیلترها: کلیدواژه is کتابشناسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فهرست کتاب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, نوشته شده.
فهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳), ش شورای کتاب کودک. شورای کتاب کودک, تهران, ص ۲۳ص., نوشته شده.
۱۳۸۵
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی, پایه گذار و پیشکسوت ادبیات کودکان ایران. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, تهران, ص ٣١٣ ص, ۱۳۸۵.
مهدی آذریزدی, قصه هایی که برای بچه ها انتخاب کردم, معرفی آثار به روایت مهدی آذریزدی ". خاتم یزد (یادنامه مهدی آذریزدی), ص ٩, ۱۳۸۵.
شمس الدینی پیام, کارنامه. در زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد مهدی آذریزدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ص [٢٨١]-٢٨٤, ۱۳۸۵.
۱۳۸۳
کتاب های ماندگار, کسی به جای ما کتاب خوانده است ". بچه های شرق (ویژه نامه نوجوانان روزنامه شرق), ص ٤٠, ۱۳۸۳.
۱۳۸۱
گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ت‍‍اب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۴ص, ۱۳۸۱.
۱۳۸۰
فرید قاسمی, کتاب. نشر مرکز, تهران, ص هشت، ٢٣٢ ص, ۱۳۸۰.
۱۳۷۵
مجله «سوره نوجوانان», مهدی آذریزدی ( زندگی و آثار او ), ( برای دست اندرکاران ادبیات کودکان و نوجوانان و مربیان پرورشی ). سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری, تهران, ص ١٥٩ ص., ۱۳۷۵.
۱۳۷۲
لطیفی ‌نیا مهشید, ناشنوایان و باغچه‌بان. گنجینه اسناد, صص ۸۷-۹۱, ۱۳۷۲.
۱۳۷۰
آثار عباس یمینی شریف, فهرست کتاب های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان ". در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٩٧-٩٩, ۱۳۷۰.
نغمه سرای کودکان, به یاد عباس یمینی شریف. روش نو, تهران, ص ۹۹ص, ۱۳۷۰.
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۶
محمد عزیزی, یادی از یک نویسنده. نگین, ص ٣٠-٣٢, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
پرویز طه و آهی (ایمن), لیلی, خادمان برگزیده ادبیات کودکان و نوجوانان از زمان مشروطیت تا عصر حاضر (۱۳۵۲), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشكده‌ علوم تربیتی, تهران, ص ٢٢٥ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
شورای کتاب کودک, حقیقی, محمود, و افشار, ایرج, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, دوره راهنمايي. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٥٢] ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
علی اشرف درویشیان, صمد جاودانه شد. توپ, تهران, ص ۴۲ص, ۱۳۵۲.
آذر پورآذر, کتابشناسی کتابهای مناسب برای کودکان. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٨٠] ص, ۱۳۵۲.
یک بررسی تحلیلی از انتشارات کانون در سال ۱۳۵۱. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳۰-۳۱, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
نوش آفرین انصاری (محقق), تاریخچه تربیت کتابدار آموزشگاهی در ایران. نشريه دانشكده علوم تربيتي, ص [۵]-۱۴, ۱۳۵۱.
گزارش سالانه سازمان انتشارات. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
خ‍‍ادم‍‍ان‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌: ن‍خ‍س‍‍ت‍ی‍ن‌ د‌اس‍ت‍‍ان‍س‍ر‌ا. م‍‍ا‌ه‍ن‍‍‍ام‍ه‌ ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک, ص ۵-۷, ۱۳۴۸.
مهدی آذریزدی, خادمان ادبیات کودکان (ایران): شرح حال مهدی آذریزدی به قلم خود نویسنده. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ٥-٧, ۱۳۴۸.
خادمان ادبیات کودکان در ایران. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۱۳-۱۴, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٨, ۱۳۴۷.
فهرست کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ٤٦ ص, ۱۳۴۷.
غلامحسین ساعدی, یادبود نامه ای بر مرگ غم انگیز صمد بهرنگی. آیندگان, ص ۷, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
جبار باغچه بان. ماهنامه شورای کتاب کودک, صص ۴-۵, ۱۳۴۵.
۱۳۴۱
درگذشت صبحی. راهنمای کتاب, ص ٨٢٥- ٨٢٦, ۱۳۴۱.
مؤلفین معاصر و آثار آنها : علی اصغر حکمت. راهنماي کتاب, صص ۱۹۶-۱۹۸, ۱۳۴۱.