در میان بچه ها

عنواندر میان بچه ها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامامی, غلامرضا
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۹-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸، ۲۳
موضوعامامی، غلامرضا, روز جهانی کتاب کودک, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

شرح حضور و گفت و گو با اعضای دو کتابخانه ی کانون به مناسبت روز جهانی کتاب کودک.bridge media | spike shoes nike running shoe size chart boys