در جهان دانش و هنر: ایران: تحصیلات رایگان

عنواندر جهان دانش و هنر: ایران: تحصیلات رایگان
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۲

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴۳-۴۴۴
موضوعآموزش اجباری, آموزش رایگان, تغذیه رایگان, تلویزیون آموزشی, سخن, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

گزارشی درباره ی صدور دستور تحصیل رایگان از کودکستان تا دوره ی راهنمایی در اول اسفند ماه سال ۱۳۵۲، اقدام دراین راستا با خریداری مدارس ابتدایی و راهنمایی غیردولتی یا پرداخت شهریه ی دانش آموزان به این مدارس (غیردولتی) تغذیه ی تمام دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی با شیر و یا ماده ی مغذی دیگر از اول سال تحصیلی، اجرای طرح تدریس از راه تلویزیون، ماهواره ها و نیز نصب تلویزیون کاست در تمام مدرسه ها.buy footwear | jordan Release Dates