کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is تلویزیون آموزشی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
برنامه های تلویزیون آموزشی. تماشا, ص ۴۹-۵۲, ۱۳۵۵.
۱۳۴۹
برنامه تلویزیون آموزشی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.