دختر دهقان

عنواندختر دهقان
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٤-١٣٤٥

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ١٣٣٦

شماره

س ٤ ش٩ -١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١١٦]-١١٨
موضوعباغچه بان، جبار, سپیده فردا, مقاله, منظومه داستانی, منظومه ها
متن کامل

دختر دهقان در حال پنبه چیدن بود. پرنده ای را دید که روی شاخه ی پنبه ای نشست ومقداری پنبه برداشت. دختر دهقان او را صدا زد و پرسید که این پنبه را برای چه کاری لازم داری. پرنده گفت: می خواهم با آن لانه درست کنم و بعد بچه دار بشوم و به آرزوهایی که دارم، برسم. و پرکشید و رفت. دختر گفت: این پرنده هم مثل من است. من هم می خواهم کار کنم تا برای خود خانه ای بسازم و زندگی کنم و به آرزوهایم برسم. (داستان منظوم)Best Authentic Sneakers | balerínky