داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌

عنوانداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۴۷۹ک
پدیدآورندگانایزوپ,
تاریخ تولد - وفات

۵۶۴- ۶۲۰

پدیدآورندگان همکارحکیمی, محمود
ناشراميد
مکان انتشارقم
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۸۸ ص
اندازه۵/۱۱*۱۷س.م
پدیدآورندگان

از [مترجم] م‍ح‍م‍ود ح‍ک‍ی‍م‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های یونانی, امید, ایزوپ, حکایت ها, کتاب, مجموعه ها, م‍ح‍م‍ود ح‍ک‍ی‍م‍ی‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۴۰ ريال

متن کامل

مجموعه ۹ داستان، شامل: سگ طمعکار؛ موش روستائی و موش شهری؛ روباه و خوشه های انگور؛ و ....Sport media | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp