خادمان ادبیات کودکان : نخستین داستانسرا

عنوانخادمان ادبیات کودکان : نخستین داستانسرا
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٥١١
ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

خرداد ١٣٤٨

شماره

س ٧ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥-٧
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شورای کتاب کودک, ماهنامه شورای کتاب کودک, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

اشاره ای کوتاه به زندگی صبحی و شرح فعالیت ها و خدمات او درگردآوری افسانه های ایرانی. چاپ آن ها به صورت کتاب و قصه گویی او در رادیو.latest Nike Sneakers | Sneakers