حوض مرمر

عنوانحوض مرمر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٠٦ک
پدیدآورندگانشالیزاری, محمود
ناشرالهام، شهاب
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمود شالیزاری

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, الهام،شهاب, کتاب, محمود شالیزاری, منظومه داستانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

توی حوض مرمری ۴ ماهی قرمز زندگی می‌کنند. یکی از ماهی ها به نام کوچولو می‌خواهد که به دریا برود ولی ماهی های دیگر او را از این کار باز می‌دارند. روزی پسر صاحبخانه، ماهی سیاه رودخانه را داخل حوض می‌اندازد. بقیه ی ماهی ها از او دوری می‌کنند، فقط کوچولو با او دوست می‌شود. ماهی سیاه برای آن ها از دریا می‌گوید. روز بعد ماهی ها از خواب بیدار می‌شوند و ماهی سیاه را نمی‌بینند. کوچولو خبر می‌دهد که راه آب حوض باز است.bridgemedia | Nike React Element 87