جنگلهای تاریک آمازون

عنوانجنگلهای تاریک آمازون
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨١٩ک
پدیدآورندگانورن, ژول
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٨-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
ناشرغزالی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢١٩ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

ژول ورن؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, داستان فرانسوی, ژول ورن, عنایت الله شکیباپور, غزالی, کتاب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۳۰۰ ریال

متن کامل

داکوستا مرد درستکاری است که در معدن الماس کار می کند. الماسهای معدن به سرقت می رود و مردم داکوستا را متهم به همدستی با دزدها می کنند. بعد از ۲۵ سال دزد اصلی الماسها شناخته می شود.jordan Sneakers | GOLF NIKE SHOES