تدریس ادبیات کودکان و نوجوانان در مراکز مختلف تربیت مربی، آموزگار، کتابدار، مدیر و راهنما

عنوانتدریس ادبیات کودکان و نوجوانان در مراکز مختلف تربیت مربی، آموزگار، کتابدار، مدیر و راهنما
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

شماره

س ۸ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۱
موضوعادبیات كودكان, تدریس, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

اشاره به نقش مهم معلم و مربی در علاقه مند کردن کودکان و نوجوانان به مطالعه و لزوم آشنایی معلمان با ادبیات کودک، در ادامه به مراکزی که در آنها درس ادبیات کودکان تدریس می شود اشاره شده و دیگر مراکزی که باید این درس را تدریس کنند نیز معرفی شده اند. مشکلات تدریس ادبیات کودکان در ایران بیان شده و فعالیت هایی که شورا در زمینه ی رفع مشکلات انجام داده، شرح داده شده اند.spy offers | Men’s shoes