کاربرگه

Found 20 results
فیلترها: کلیدواژه is تدریس  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ابراهیم بنی احمد, اگر هدف معلم و شاگرد هماهنگی داشته باشد شاید بتوان ضمن اجرای برنامه بیشتر مطالب علمی را بسادگی آموخت. اولیاء اصفهان, ص ۳, نوشته شده.
فرخ صادقی, دوره‌ ‌ه‍ف‍د‌ه‍م‌ ‌آم‍وزش‌ ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌یادبیات کودک. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، ‌ام‍ور ‌آم‍وزش, ص ۲۱ ص, نوشته شده.
ابراهیم بنی احمد, فن تدریس, تفاوت معلم و دستگاه پخش صدا ". جهان تربیت, ص ٣٣-٣٩, نوشته شده.
۱۳۵۱
خاطرات امید. خاطرات وحید, ص ۱۰۸۹-۱۰۹۴, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ذکایی بیضایی, خاطره دیگر فرهنگی. خاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران, صص ۱۶-۱۸, ۱۳۵۰.
محمد پروین گنابادی, خاطره های فرهنگی. خاطرات وحید, ص ۸۴-۸۷, ۱۳۵۰.
معصومه منتخب الایاله, دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍رب‍ی‍ان‌ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ ه‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
اصغر محمدی و صانعی, نقاشی قرن بیستم و کودکان, ش نقاشي. دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا, تهران, ص ۵۷ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
علی اکبر شعاری نژاد, از تدریس چه می خواهیم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۷-۳۳, ۱۳۴۵.
۱۳۳۰
حسین کاظم زاده ایرانشهر, تعلیم و تدریس چیست. پروین ما, ص ۳-٤، ٢٥-٢٦, ۱۳۳۰.
۱۳۲۱
جبار باغچه بان, درک و تشخیص خواص عمل در پرورش روح. آموزش و پرورش, ص ٧٥-٧٧, ۱۳۲۱.
۱۳۲۰
اصلاح طرز تدریس الفباء. اطلاعات, ص ۱, ۱۳۲۰.
۱۳۱۹
داود نوابی, درس نمونه فارسی در سال دوم دبیرستان, ش ادبیات و زبان فارسی. دانشگاه تهران, تهران, ص ۴۶ص., ۱۳۱۹.
۱۳۱۲
مهدی ثقفی, گزارش موسسه مسیونر آلمانی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۳ص, ۱۳۱۲.
۱۳۰۷
صدیقه دولت آبادی, تحصیل و وظیفه معلم. عالم نسوان, صص ۱۲۱-۱۳۰, ۱۳۰۷.
۱۳۰۵
معارف در ایران, مدارس خصوصی ". ایرانشهر, ص ۳۰۴-٣٠٩, ۱۳۰۵.