تام بند انگشتی

عنوانتام بند انگشتی
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٨١ک
پدیدآورندگانپرو, شارل
تاریخ تولد - وفات

١٦٢٨-١٧٠٣

پدیدآورندگان همکارسارا,
ناشرکورش
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته شارل پرو؛ ترجمه سارا

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, سارا, شارل پرو, کتاب, کورش, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهاز سری داستانهای مصور "بهارک"؛ ٢٥
متن کامل

تام پسر بند انگشتى به کمک پیر مرد جادوگرى که بازرسى شاه آرتور را مى‏کرد در خانه زن و مرد کشاورز بدنیا آمد. او از بس کوچک و با هوش بود اتفاقات زیادى برایش مى افتاد تا اینکه روزى خود را در پى حادثه‏اى در منزل شاه آرتور دید همه از او منجمله شاه خوششان آمد و سرگرمى خوبى براى شاه بود تا آنکه بخاطر حسادت اطرافیان شاه خواست به کمک پروانه‏اى از کاخ خارج شود ولى چون در باغ گل زیاد بود پروانه از کاخ خارج نشد.spy offers | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth