کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is محمدرضا جعفری  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
نعره جنگ. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
هانس کریستیان اندرسن, بلبل. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۴.
مارک تواین, هکل بری فین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
بنونوتو چلینی, سرگذشت من. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٠ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
مارک تواین, شاهزاده و گدا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
محمد علی نقیب الممالک, امیرارسلان نامدار. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٩ ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٥ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
هانس کریستیان اندرسن, فندک جادو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٥ ص, ۱۳۴۵.
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۳
لووالاس, بن‏هور. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۳ص, ۱۳۴۳.