برنده ی جایزه اول ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن

عنوانبرنده ی جایزه اول ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۳۰ بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره سوم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲-۳]
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعزرین کلک، نورالدین, زمانی، محمد زمان, ساعدی، غلامحسین, فستیوال آسیایی کتاب های کودکان (ژاپن), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كلاغ ها (كتاب), گمشده ی لب دریا (کتاب), مقاله, نادر ابراهیمی قاجار كرمانی
متن کامل

اعلام تعلق گرفتن دو جایزه ی اول و سوم ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن توسط دو کتاب از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. جایزه ی اول برای کتاب «کلاغ ها» نوشته ی نادر ابراهیمی و نقاشی زرین کلک و جایزه ی سوم برای کتاب «گمشده ی لب دریا» اثر غلامحسین ساعدی و نقاشی زمان زمانی. به همراه متن انگلیسی معرفی و خلاصه ی این دو کتاب.