باید بررسی کرد چرا خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان به مدارس ملی علاقه بیشتر نشان می دهند

عنوانباید بررسی کرد چرا خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان به مدارس ملی علاقه بیشتر نشان می دهند
گونهمقاله
نویسندگانهاشمی حائری, ع.
عنوان فرعی( ویژگی های آموزش و پرورش انقلاب ) "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۲۵ تیر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۶۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعبودجه آموزشی, رستاخیز, ساختمان های آموزشگاهی, کتاب درسی, معلمان, مقاله, هاشمی حائری، ع.
متن کامل

بررسی کمبودهای آموزش و پرورش (معلم ،کتاب ، مدرسه)، شهریه ی بالا برای کیفیت آموزش پایین، ویژگی های آموزش و پرورش مطلوب و ضرورت آشنایی دانش آموزان حتی در سطح دبستان با نوآوری های علمی عصر حاضر.Best Authentic Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020