باباعلى

عنوانباباعلى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٢٠ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

ناشرسرود، نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۳۱ ص
اندازه۲۲*۱۵ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی داريوش عباداللهی

موضوعادبیات تالیف, داریوش عباداللهی واحد, داريوش عباداللهی, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

۳۰ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
تیراژ۲۰۰۰ن
متن کامل

باباعلی برای پیدا کردن کار به همراه مادر پیر و همسر و فرزندانش از اردبیل به تهران مى‌آید. در تهران در کارخانه ای کار پیدا مى‌کند و با دستمزدش زمینى مى‌خرد و خانه ى محقرى مى‌سازد. یک روز چند نفر به بهانه ی غیر قانونی بودن ساخت خانه به تخریب آن مى‌پردازند. باباعلی و خانواده اش در برابر آن ها ایستادگی مى‌کنند. آنها باباعلی را مى‌زنند و خانه را خراب مى‌کنند. باباعلی در آخرین لحظه هاى زندگى به خانواده اش سفارش مى‌کند به شهرشان برگردند.latest Running Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News