اى خدا چرا رفوزه شدم ؟: مخصوص نوجوانان

عنواناى خدا چرا رفوزه شدم ؟: مخصوص نوجوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٤٥ک
پدیدآورندگانزمانی, مصطفی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-١٣٦٩

عنوان دیگر

عنوان روى جلد: چرا رفوزه شدم؟

ناشرپیام اسلام
مکان انتشارقم
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحه۲٢٤ ص
اندازه٥/١٦*٥/١١س.م
پدیدآورندگان

از مصطفی زمانی

موضوعادبیات اندرزی, ادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان اخلاقی, داستان‌ تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها, مصطفی زمانی
گروه سنی(ج - ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهپیام اسلام؛ ٢٨: فرهنگ اسلام؛۳۰
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: پدرمهربان؛ آموزگارمن؛ کودک ولگرد؛ و...Mysneakers | Nike Shoes